seo site checkup logo
PricingFree ToolsArticles
Report generated 10 months ago
https://binhminhstone.vn/lang-mo-da
Your general SEO Checkup Score
Archived
82/100
SEO Score
Congratulations! Your website has received a SEO score of 82 out of 100, which is higher than the average score of 73. Our analysis has identified 12 important issues that can be addressed to further enhance your website's performance and improve its search engine visibility.
12 Failed
3 Warnings
53 Passed
Common SEO issues
Score: 82
Failed: 4
Warnings: 1
Passed: 21
Meta Title Test100% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage is using a title tag
Text: 199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng
Meta Description Test97% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage is using a meta description tag
Text: <h1>199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng</h1> <p>Người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã có truyền thống tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên. Để thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, lớp con cháu thường xây dựng lăng mộ cho những người đã khuất. Hiện nay, để có được không gian tâm linh và lịch sự đa số người dân thường lựa chọn xây dựng lăng mộ bằng đá mỹ nghệ.</p> <p><span style="color: #ff0000"><strong>Công ty cổ phần điêu khắc đá mỹ nghệ Bình Minh</strong></span> là đơn vị số 1 tại Ninh Vân – Ninh Bình về hạng mục thiết kế và thi công khu <strong>lăng mộ đá</strong>, xin mời quý vị tham khảo các sản phẩm của chúng tôi.</p>
Google Search Results Preview Test
Desktop version
https://binhminhstone.vn/lang-mo-da199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng<h1>199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng</h1> <p>Người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã có truyền thống tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên. Để thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, lớp con cháu thường xây dựng lăng mộ cho những người đã khuất. Hiện nay, để có được không gian tâm linh và lịch sự đa số người dân thường lựa chọn xây dựng lăng mộ bằng đá mỹ nghệ.</p> <p><span style="color: #ff0000"><strong>Công ty cổ phần điêu khắc đá mỹ nghệ Bình Minh</strong></span> là đơn vị số 1 tại Ninh Vân – Ninh Bình về hạng mục thiết kế và thi công khu <strong>lăng mộ đá</strong>, xin mời quý vị tham khảo các sản phẩm của chúng tôi.</p>
Mobile version
https://binhminhstone.vn/lang-mo-da199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng<h1>199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng</h1> <p>Người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã có truyền thống tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên. Để thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, lớp con cháu thường xây dựng lăng mộ cho những người đã khuất. Hiện nay, để có được không gian tâm linh và lịch sự đa số người dân thường lựa chọn xây dựng lăng mộ bằng đá mỹ nghệ.</p> <p><span style="color: #ff0000"><strong>Công ty cổ phần điêu khắc đá mỹ nghệ Bình Minh</strong></span> là đơn vị số 1 tại Ninh Vân – Ninh Bình về hạng mục thiết kế và thi công khu <strong>lăng mộ đá</strong>, xin mời quý vị tham khảo các sản phẩm của chúng tôi.</p>
Social Media Meta Tags Test83% of top 100 sites passed
 • This webpage is using social media meta tags.
Open Graph Meta Tags
og:locale
vi_VN
og:type
article
og:title
199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng
og:description
<h1>199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng</h1> <p>Người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã có truyền thống tín ngưỡng thờ ông bà tổ tiên. Để thể hiện lòng thành tâm hiếu nghĩa, lớp con cháu thường xây dựng lăng mộ cho những người đã khuất. Hiện nay, để có được không gian tâm linh và lịch sự đa số người dân thường lựa chọn xây dựng lăng mộ bằng đá mỹ nghệ.</p> <p><span style="color: #ff0000"><strong>Công ty cổ phần điêu khắc đá mỹ nghệ Bình Minh</strong></span> là đơn vị số 1 tại Ninh Vân – Ninh Bình về hạng mục thiết kế và thi công khu <strong>lăng mộ đá</strong>, xin mời quý vị tham khảo các sản phẩm của chúng tôi.</p>
og:url
https://binhminhstone.vn/lang-mo-da/
og:site_name
Bình Minh Stone
og:image
https://binhminhstone.vn/wp-content/uploads/2022/05/mo-da-tron-nguyen-khoi-cong-ty-binh-minh-.jpg
og:image:secure_url
https://binhminhstone.vn/wp-content/uploads/2022/05/mo-da-tron-nguyen-khoi-cong-ty-binh-minh-.jpg
og:image:width
600
og:image:height
450
og:image:type
image/jpeg
Most Common Keywords Test
 • There is likely no optimal keyword density (search engine algorithms have evolved beyond keyword density metrics as a significant ranking factor). It can be useful, however, to note which keywords appear most often on your page and if they reflect the intended topic of your page. More importantly, the keywords on your page should appear within natural sounding and grammatically correct copy.
85lăng33công28bình24được19người
Keywords Usage Test81% of top 100 sites passed
 • Congratulations! You are using your keywords in your meta-tags, which help search engines to properly identify the topic of your page.
Keyword(s) included in Title tag
Keyword(s) included in Meta-Description tag
Keywords Cloud Test
bìnhbướcbằngchuyêncháuchínhchúngchắcchỉnhchọncuốncáchcôngcũngcươngdướidạngdụngdựnggiangiáogiúpgiớigranitehiệnhoànhoặchànghìnhhưởngkhuônkhuấtkháckháchkhôngkhắckhốikiếnlinhliênliệuloạilànhlònglăngminhmuốnnghĩanghềnghệngoàinguyênngườinhaunhiênnhiềunhânnhấtnhữngninhnướcphongphầnphẩmsinhstonesángthiếtthiệuthànhthápthườngthẩmthốngthờithủytiêntiếptiếttrangtrongtránhtrêntrìnhtròntrúctrắngtrọngtínhtượngviênviệcvàngxanhxuấtđiêuđiềuđiểmđìnhđược
Competitor Domains Test
Understand your competitors' SEO profile

Side-by-side SEO comparisons of up to 5 competitors. See how your SEO can improve against the competition.

Heading Tags Test70% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage contains headings tags.
H1 tags
199+ Mẫu lăng mộ đá đẹp và tinh tế nhiều người ưa chuộng
H2 tags
Lăng mộ đá là gì? Ý nghĩa của lăng mộ đá
Phân biệt lăng mộ đá và mộ đá
Lăng mộ đá thường được làm bằng gì?
Tại sao lại làm lăng mộ bằng đá?
Những mẫu lăng mộ đá đẹp tại Bình Minh Stone
Lưu ý về phong thủy khi đặt lăng mộ đá
Cách lựa chọn lăng mộ đá đẹp, phong thủy
Bình Minh Stone – Địa chỉ thiết kế điêu khắc thi công lăng mộ đá uy tín
Quy trình báo giá, thi công lăng mộ đá tại Bình Minh Stone.
Robots.txt Test94% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your site uses a "robots.txt" file.
Sitemap Test75% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website has a sitemap file.
Looking for a Sitemap Generator Tool?

If you don't have a sitemap or the sitemap for your website is not up to date you can use our new Sitemap Generator tool.

Register for free, and start using today the Sitemap Generator from SEO Site Checkup Toolbox.

SEO Friendly URL Test40% of top 100 sites passed
 • Congratulations! All links from your webpage are SEO friendly.
Image Alt Test71% of top 100 sites passed
 • Your webpage is using "img" tags with empty or missing "alt" attribute.
See full list
Responsive Image Test38% of top 100 sites passed
 • Not all images in this page are properly sized! You are serving images that are larger than needed for the size of the user's viewport.
See results list
Image Aspect Ratio Test72% of top 100 sites passed
 • All image display dimensions match the natural aspect ratio.
Inline CSS Test2% of top 100 sites passed
 • Your webpage is using inline CSS styles!
See results list
Deprecated HTML Tags Test99% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your page does not use HTML deprecated tags.
Google Analytics Test69% of top 100 sites passed
 • A Google Analytics script is not detected on this page. While there are several tools available to monitor your site's visitors and traffic sources, Google Analytics is a free, commonly recommended program to help diagnose potential SEO issues.
Favicon Test100% of top 100 sites passed
 • favicon
  Congratulations! Your website appears to have a favicon.
JS Error Test74% of top 100 sites passed
 • Congratulations! There are no severe JavaScript errors on your webpage.
Console Errors Test33% of top 100 sites passed
 • This webpage has some warnings caught by the Chrome DevTools Console!
See results list
Charset Declaration Test100% of top 100 sites passed
 • This webpage has a character encoding declaration.
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Social Media Test80% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website is connected successfully with social media using:
Facebook Pinterest Twitter 
Need to track more websites?
Get between 3 and 15 monitored websites and supercharge your SEO.
Speed optimizations
Score: 79
Failed: 4
Warnings: 1
Passed: 15
HTML Page Size Test34% of top 100 sites passed
 • Congratulations! The size of your webpage's HTML is 29.06 Kb and is under the average webpage's HTML size of 33 Kb. Faster loading websites result in a better user experience, higher conversion rates, and generally better search engine rankings.
DOM Size Test17% of top 100 sites passed
 • The Document Object Model (DOM) of this webpage has 1,972 nodes which is greater than the recommended value of 1,500 nodes. A large DOM size negatively affects site performance and increases the page load time.
HTML Compression/GZIP Test96% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage is successfully compressed using gzip compression on your code. Your HTML is compressed from 134.9 Kb to 29.06 Kb (78% size savings). This helps ensure a faster loading webpage and improved user experience.
Site Loading Speed Test
 • Your website loading time is around 4.22 seconds and this is under the average loading speed which is 5 seconds.
Accurate loading speed and website loading speed monitor

Get detailed and accurate loading speed reports for your websites and see how your pages are being loaded over time.

Register for free and use the Loading Speed Monitor from SEO Site Checkup Toolbox today and get valuable insights on how much time your customers need to wait until they see your page.

JS Execution Time Test79% of top 100 sites passed
 • The JavaScript code used by this webpage is executed in less than 2 seconds.
Page Objects Test
 • Your page uses more than 20 http requests, which can slow down page loading and negatively impact user experience.
Content size by content type
Content type
Percent
Size
font
34.4 %
250.43 Kb
image
34.1 %
248.22 Kb
css
26.2 %
190.54 Kb
html
5.3 %
38.25 Kb
javascript
0.0 %
0 B
other
0.0 %
0 B
TOTAL
100%
727.43 Kb
Requests by content type
Content type
Percent
Requests
css
63.8 %
30
font
23.4 %
11
image
8.5 %
4
html
4.3 %
2
javascript
0.0 %
0
other
0.0 %
0
TOTAL
100%
47
Content size by domain
Domain
Percent
Size
binhminhstone.vn
83.9 %
610.37 Kb
fonts.gstatic.com
13.6 %
98.66 Kb
facebook.com
1.2 %
8.81 Kb
static.xx.fbcdn.net
0.7 %
5.02 Kb
images.dmca.com
0.4 %
2.95 Kb
fonts.googleapis.com
0.2 %
1.63 Kb
TOTAL
100%
727.43 Kb
Requests by domain
Domain
Percent
Requests
binhminhstone.vn
72.3 %
34
fonts.gstatic.com
19.1 %
9
fonts.googleapis.com
2.1 %
1
images.dmca.com
2.1 %
1
facebook.com
2.1 %
1
static.xx.fbcdn.net
2.1 %
1
TOTAL
100%
47
Page Cache Test (Server Side Caching)100% of top 100 sites passed
 • Congratulations, you have a caching mechanism on your website. Caching helps speed page loading times as well as reduces server load.
Flash Test100% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website does not include flash objects (an outdated technology that was sometimes used to deliver rich multimedia content). Flash content does not work well on mobile devices, and is difficult for crawlers to interpret.
CDN Usage Test96% of top 100 sites passed
 • Your webpage is not serving all resources (images, javascript and css) from CDNs.
See results list
Modern Image Format Test32% of top 100 sites passed
 • This webpage is not serving images in a modern format. Image formats like JPEG 2000, JPEG XR, and WebP often provide better compression than PNG or JPEG, which means faster downloads and less data consumption.
See results list
Image Caching Test99% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website is using cache headers for your images and the browsers will display these images from the cache.
JavaScript Caching Test98% of top 100 sites passed
 • Your webpage is not using uncached JavaScript resources from your domain.
CSS Caching Test98% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website is using cache headers for all CSS resources.
JavaScript Minification Test93% of top 100 sites passed
 • Your webpage is not using JavaScript resources from the same domain.
See results list
CSS Minification Test97% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage's CSS resources are minified.
See results list
Render Blocking Resources Test29% of top 100 sites passed
 • This webpage is using render blocking resources! Eliminating render-blocking resources can help your page load significantly faster and improve the website experience for your visitors.
See results list
Nested Tables Test99% of top 100 sites passed
 • Congratulations, your page does not use nested tables. This speeds up page loading time and optimizes the user experience.
Frameset Test100% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your webpage does not use frames.
Doctype Test100% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website has a doctype declaration:
<!DOCTYPE html>
URL Redirects Test96% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your URL doesn't have any redirects (which could potentially cause site indexation issues and site loading delays).
Track up to 5 competitors 24/7
Analyze SEO metrics & get important information about your competition.
Server and security
Score: 86
Failed: 2
Warnings: 0
Passed: 7
URL Canonicalization Test92% of top 100 sites passed
SSL Checker and HTTPS Test100% of top 100 sites passed
 • Your website is successfully using HTTPS, a secure communication protocol over the Internet.

The certificate is not used before the activation date.

The certificate has not expired.

The hostname "binhminhstone.vn" is correctly listed in the certificate.

The certificate should be trusted by all major web browsers.

The certificate was not revoked.

The certificate was signed with a secure hash.

Certificate Chain:
Server certificate
Common name
binhminhstone.vn
Subject Alternative Names (SANs)
binhminhstone.vn, www.binhminhstone.vn
Not valid before
Wed, April 27o 2022, 2:41:02 pm (z)
Not valid after
Tue, July 26o 2022, 2:41:01 pm (z)
Signature algorithm
sha256WithRsaEncryption
Issuer
R3
Intermediate certificate
Common name
R3
Organization
Let's Encrypt
Location
US
Not valid before
Fri, September 4o 2020, 12:00:00 am (z)
Not valid after
Mon, September 15o 2025, 4:00:00 pm (z)
Signature algorithm
sha256WithRsaEncryption
Issuer
ISRG Root X1
Root certificate
Common name
ISRG Root X1
Organization
Internet Security Research Group
Location
US
Not valid before
Thu, June 4o 2015, 11:04:38 am (z)
Not valid after
Mon, June 4o 2035, 11:04:38 am (z)
Signature algorithm
sha256WithRsaEncryption
Issuer
ISRG Root X1
Mixed Content Test (HTTP over HTTPS)100% of top 100 sites passed
 • Congratulations, this webpage does not use mixed content - both the initial HTML and all other resources are loaded over HTTPS.
HTTP2 Test92% of top 100 sites passed
 • This webpage is using the HTTP/2 protocol.
Safe Browsing Test100% of top 100 sites passed
 • This site is not currently listed as suspicious (no malware or phishing activity found).
Server Signature Test88% of top 100 sites passed
 • Congratulations, your server signature is off.
Directory Browsing Test100% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your server has disabled directory browsing.
Plaintext Emails Test93% of top 100 sites passed
 • We've found 1 email addresses in your page code. We advise you to protect email links in a way that hides them from the spam harvesters.
Monitor your website keywords
Get useful insights and detailed metrics for your most important keywords.
Mobile usability
Score: 100
Failed: 0
Warnings: 0
Passed: 3
Meta Viewport Test94% of top 100 sites passed
 • This webpage is using a viewport meta tag.
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
Media Query Responsive Test99% of top 100 sites passed
 • Congratulations, your website uses media query technique, which is the base for responsive design functionalities.
Mobile Snapshot Test
Mobile view
Your branded PDF Report is almost ready
Wow your clients with white labeled SEO Reports.
Advanced SEO
Score: 89
Failed: 2
Warnings: 1
Passed: 7
Structured Data Test59% of top 100 sites passed
 • Congratulations! Your website is using HTML Microdata specifications in order to markup structured data.
See results list
Custom 404 Error Page Test75% of top 100 sites passed
 • Congratulations, your website is using a custom 404 error page. By creating a custom 404 error page, you can improve your website's user experience by letting users know that only a specific page is missing/broken (and not your entire site), providing them helpful links, the opportunity to report bugs, and potentially track the source of broken links in your site.
Noindex Tag Test99% of top 100 sites passed
 • Your webpage does not use the noindex meta tag. This means that your webpage will be read and indexed by search engines.
Canonical Tag Test95% of top 100 sites passed
 • Your webpage is using the canonical link tag. This tag specifies that the URL: https://binhminhstone.vn/lang-mo-da is preferred to be used in search results. Please ensure that this specification is correct, as canonical tags are often hard-coded and may not always reflect the latest changes in a site's URL structure.
<link href="https://binhminhstone.vn/lang-mo-da/" rel="canonical"/>
Nofollow Tag Test
 • Your webpage is using the nofollow meta tag. You are advised to use this tag carefully since search engines will not crawl all links from your webpage.
See results list
Disallow Directive Test
 • Your robots.txt file disallow the search engines access to some parts of your website. You are advised to check carefully if the access to these resources or pages must be blocked.
See results list
Meta Refresh Test95% of top 100 sites passed
 • Congratulations, this webpage is not using a meta refresh tag.
SPF Records Test94% of top 100 sites passed
 • Your DNS server is not using an SPF record. SPF (Sender Policy Framework) allows administrators to specify which hosts are allowed to send mail from a given domain by creating a specific SPF record or TXT record in the Domain Name System (DNS). You can find more information about SPF records here.
Ads.txt Validation Test80% of top 100 sites passed
 • This website doesn't use an ads.txt file! Ads.txt is a text file that contains a list of Authorized Digital Sellers. The purpose of ads.txt files is to give advertisers and advertising networks the ability to verify who is allowed to sell advertising on your website.
Spell Check Test
Check your webpage for misspellings!

Finding and fixing misspellings on your webpage will help both user experience and search engine rankings.

Check your website's SEO for free right now!

seo site checkup logo
Website SEO, Monitoring & Automation Made Easy.
Product
 • Pricing
 • Free Tools
 • Articles
 • Login
 • Free 7-Day Trial
© SEO Site Checkup 2020-2023 • All rights reserved